Lämna feedback

 

Dina åsikter är viktiga för oss, både positiva och när du är mindre nöjd. Nedan kan du fylla i dina synpunkter, så återkopplar vi så fort vi kan.

Vi behandlar alla klagomål snabbt och effektivt inom ramen för gällande lagstiftning och Svenska Taxiförbundets normer för god taxitradition.

(Gäller ditt ärende färdtjänst kontakta Färdtjänsten 063-14 15 80, gäller ditt ärende sjukresor kontakta Reseservice 0771-82 00 83)


Internetmedia Kommunikationsbyrå AB