Lämna feedback

 

Dina åsikter är viktiga för oss, både positiva och när du är mindre nöjd. Nedan kan du fylla i dina synpunkter, så återkopplar vi så fort vi kan.

Vi behandlar alla klagomål snabbt och effektivt inom ramen för gällande lagstiftning och Svenska Taxiförbundets normer för god taxitradition.

(Gäller ditt ärende Färdtjänst eller sjukresor, så kontakta Färdtjänst på 063-14 15 80)


Internetmedia Kommunikationsbyrå AB