Räkna ut pris
Det är viktigt att du skriver in både gatuadress och ort för att prisberäkningen ska bli rätt.
Vardag 19-06 samt helg är OB tid med cirka 7% högre taxa.
OBS det är ett cirkapris som du får, vi kan inte garantera att det blir slutpriset för resan.
Läs villkor för prisräknaren »

Händer hos oss!Extrapersonal till BC

Vi behöver en person som kan jobba helger till att börja med. Är du 18, har tangentbordsvana och lätt att lära, skicka ditt CV till maria.johansson@taxiostersund.se

Fakturering av flygtaxi

Nya rutiner. Läs mer här!

Ny rekryteringskampanj!

Läs mer på: sverigetaxiostersund.se

 

Vi har flyttat!

Beställningscentralen och kontoret har flyttat till Hagvägen 18 så nu finns hela företaget samlat i Lillänge.

 

Åre Flygtransfer

Under vintersäsongen (8/12 - 1/5) kör vi flygtransfer till och från Åre. Läs mer i broschyren och boka hos Flygtaxi.

 

Taxiföraryrket något för dig?

Att arbeta som taxiförare inom Sverigetaxi Östersund innebär att du blir vårt ansikte utåt, den som möter våra kunder och levererar de transporttjänster vi erbjuder.

Låter det intressant?

Det här är vi!

Ny folder om oss.

Reklamationer & förbättringsförslag

Nu kan ni lägga in er reklamation direkt via vår hemsida under menyn

Säker grön taxi

Sedan den 15 december 2016 är Taxi Östersund certifierade enligt Svenska taxiförbundets miljö och och kvalitets- ledningssystem Säker Grön Taxi.    Senaste revision 2021-05-21

GDPR

Vårt mål är alltid att skydda de personuppgifter vi behandlar och som du kan läsa mer om här i vår

Integritetspolicy

 

 

Syfte

 

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi upprättat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.
Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

 

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig. Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål, och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna. Vi sparar inte uppgifterna längre än vad vi behöver, vi fullgör rättslig förpliktelse och är i vissa fall skyldiga att registrera personuppgifter, som exempelvis för att uppfylla bokföringsskyldigheten i bokföringslagen.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller uppföljning och information. Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar och skyldigheter som du och ditt företag har gentemot t.ex. Skatteverket.
Vi använder inte dina personuppgifter för direktmarknadsföring och vi lämnar inte ut dina uppgifter till någon annan om vi inte kommit överens om det.
En personuppgift är all slags information som kan knytas till en fysisk person som är i livet. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress. Ett bolagsnummer är ofta inte en personuppgift mer än när det handlar om en enskild näringsverksamhet.

 

 

Riktlinjer

 

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund. Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag. Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

 • Namn
 • Adress
 • E-postadress
 • Telefonnummer
 • Personnummer/Organisationsnummer
 • Bankrelaterade uppgifter enligt överenskommelse med dig
 • Positioneringsdata (adresskoordinater)
 • Bilder larmkamera (se även Policy för kameraövervakning)

 

Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Dina personuppgifter får vi från dig när vi ingår avtal om att du vill anlita våra tjänster. Du samtycker till behandling genom att anlita våra transporttjänster. När vi ingår ett avtal samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter.
Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag. Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.
Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt:

 • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt
 • Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida
 • Uppgifter som vi får från offentliga register
 • Uppgifter som vi får när du anlitar någon av våra medarbetare
 • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat sätt tar kontakt med oss

 

Vilken information ger vi till dig?

När vi samlar in dina personuppgifter för första gången får vi dem via dig, vi informerar dig då vad vi kommer att använda dem till, vilka rättigheter du har enligt dataskyddslagstiftningen och hur du kan ta tillvara dessa. Du kommer också att bli informerad om vem som är ansvarig för personuppgiftsbehandlingen och hur du kan kontakta oss om du har frågor eller behöver lämna en begäran eller förfrågan som avser dina personuppgifter och/eller rättigheter.

Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt?

Vi utarbetar rutiner och arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare inom Taxi Östersund 199 000 AB som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter.
Vi har inrättat särskilda behörighetskontroller, vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter.
Handlingar som innehåller personuppgifter förstörs, gallras ut, då dessa inte längre behövs.
Våra säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för din integritet.
Ostrukturerad data, dokumentation i pappersformat, förvaras i arkivskåp eller i låsta lokaler.

Vi anlitar en IT-leverantör för vår arbetsplattform där IT-säkerhet har högsta prioritet för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas säkert.
Vi överför inte personuppgifter i andra fall än de som uttryckligen anges i denna policy.

 

När lämnar vi ut dina personuppgifter?

Vår utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser enligt avtal eller lag. I de fall vi lämnar ut personuppgifter till tredje part upprättar vi sekretessavtal och/eller säkerställer att personuppgifterna behandlas på ett betryggande sätt.

 

Ansvar

 

Taxi Östersund 199 000 AB är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara. För mer information om dina rättigheter och skyldigheter som företagare och privatperson, hör gärna av dig eller så kan ni läsa på https://www.datainspektionen.se/dataskyddsreformen/dataskyddsforordningen/.

 

Ladda ner vår policy här

 

Din taxi sedan 1920

Dokumentbank & media


Kontakta oss

Beställning: 063-199 000
OBS! Vi tar inte emot beställningar via e-post.
Kontor: 063-199 010
E-post: info@taxiostersund.se
Adress: Hagvägen 18 F, 831 48 Östersund
Organisationsnummer: 556363-4756

Tyck till!

Då vi ständigt arbetar med att hålla bästa möjliga servicenivå tar vi tacksamt emot både ris och ros. Meddela oss även om Ni önskar reklamera en resa via tycktill@taxiostersund.se
Cookieinställningar | Internetmedia Kommunikationsbyrå AB